Languages:

Yi Xin Sheng 


Easwin Technology (H.K.) Co., Ltd.

Contact Us


Easwin Technology (H.K.) Co., Ltd.

Guang Zhou

Address:Block A, Sanli Industrial Park, Taipingli, Jiaoxin, Shijing, 

                  Baiyun Dist., Guangzhou, Guangdong, China

Shen Zhen

Address:No.401, Block 2, Excellence City I, Zhongkang Rd., Futian Dist., 

                 Shen Zhen, Guang Dong, China                  

http://www.yxs-tech.com

Tel:0755-2376 4517 (2 line)

Fax:  0755-2376 4527

Email: sales1@yxs-tech.com

            info@yxs-tech.com

Hong Kong

Address:RM22, Unit B, 29F,Legend Tower, 7 Shing Yip Street, 

                  Kwum Tong, KLN, Hong Kong       

 Email:info.hk@yxs-tech.com

              carminasoare5@gmail.com

              

            

            

 

 

 


 

 

Contact Us

Product Search

 © Copyright 2014  Easwin Technology (H.K.) Co., Ltd. All rights reserved